GravesArgiles vermelles
Olivier Tregoat fent calicates a la finca

La Finca Raventós i Blanc

La nostra finca té el seu origen geològic entre final del terciari (miocè) i principi del quaternari, i és de formació calcària. La forma i el moment en què es van anar dipositant els sediments i els moviments tectònics posteriors han anat configurant el nostre paisatge. Al miocè, estàvem submergits en un mar poc profund que exercia poca pressió. D'aquesta època trobem diferents tipus de sòls, com ara argila sobre galera (argiles compactes amb estructura polièdrica), sorra sobre galera, argila sobre un subsòl sorrenc llimós amb gran presència de nòduls calcaris i, finalment, sòl llimós argilós sobre un subsòl calcari molt compacte amb una gran presència de restes fòssils de conquilles marines. Al quaternari la mar començava a retirar-se. D'aquesta època trobem sòls sorrencs llimosos sobre molassa (roca mare tova argilosa calcària), sòls d'origen fluvial amb una gran presència de còdols i sòls col·luvials formats a partir de l'erosió. La textura (proporció d'argiles, llim i sorres) dels nostres sòls és fonamental per conèixer la reserva hídrica potencial de cada parcel·la: les argiles l'augmenten, i la sorra i les pedres la disminueixen, però sempre depenem de la profunditat del sòl i la capacitat de les arrels per aprofitar-lo. A Raventós i Blanc, totes les parcel·les de la finca tenen una bona reserva hídrica gràcies a la profunditat dels sòls i el seu contingut en argiles. Els nostres estudis ens han confirmat l'elecció dels nostres avantpassats: som en terres ideals per a l'elaboració de vins blancs.